• Türkçe
  • English

AİLE DİZİMİ

Family Constellation yöntemi yaklaşık olarak 35 yıldır çeşitli ülkelerde uygulanan bir grup terapi yöntemidir. Semboller kullanılarak bireysel çalışmalar yapmakta mümkündür. Alman terapist Bert Hellinger tarafından geliştirilen ve dünyaya yayılan bir terapi yöntemidir. Türkiye’de eğitimler veren bir başka büyük hoca ise Alman Psikolog ve ruhani öğretmen Svagito’dur. Bu teknik Ülkemizde de yıllardır uygulanmaktadır, fakat son yıllarda daha çok duyulmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu yöntemin özünde aile sistemlerini yöneten ve tüm kitlelerde geçerli olan temel yasaların keşfi yatar. Bu yöntemin amacı insanın kendi gerçekliğine yaklaşmasına, farkındalığının artmasına yardımcı olmak ve ona anlayış kazandırtmaktır. Bu nedenle son yıllarda ‘terapist’ kavramı yavaş yavaş ‘kolaylaştırıcı’ kavramına dönüşmektedir.

Bazen kontrolsüzce bir şeylerin bizi yönlendirdiğini hissederiz ve olaylara verdiğimiz tepkiler kendi irademiz dışında otomatik olarak gelişir. Ailemize ve atalarımıza olan sadakatimizden dolayı onların kaderlerini, öfkelerini, depresyonlarını ve benzeri duygularını tekrar ederiz. Bu da hayatımızda bir türlü çözemediğimiz sorunlara ve kısırdöngülere neden olur. Köklerimizden genetik hafıza ile aldığımız mirasa onların kaderleri de dahildir. Aile sisteminde dışlanmış biri varsa aileye onu hatırlatmak için onun kaderini tekrar ederiz. Mesela aile de dışlanmış alkol bağımlısı biri var , yeni nesilden torunlardan biri de alkol bağımlısı olup o kişiyi aile sistemine hatırlatmaya çalışır ve aile gerçek anlamda o kişiyi görüp kabul edene kadar bu döngü sürer.  Çünkü Aile de herkese bir yer verilmeli, saygı duyulmalı ve onurlandırılmalıdır. Sistem de herhangi bir nedenle dışlanan kişi bir şekilde temsil edilir. Bu bazen kadın- erkek ilişkilerinde karşımıza çıkar bazen de iş hayatında. En çok hayatımıza çektiğimiz kişi (karakter) aslında reddettiğimiz kişidir. Burada kişiyi kaderiyle ve her haliyle içten kabul çözüme giden ilk adımdır.

Bu çalışmada kişinin farkındalığı ve sorunu çözme niyetinde olması çok önemlidir. Aile de varolan erken ölümler, intiharlar, bağımlıklıklar, göçler, kazalar, süreklilik gösteren hastalıklar, taciz, tecavüz, evlat edinme, evlatlık verilme, ayrılık, boşanma vb. Konular önemlidir ve terapistle paylaşılmasında fayda vardır. Çalışma öncesi yapılan kısa bir paylaşım sonrası terapist ya da kolaylaştırıcı danışana grup içinden temsilciler seçmesini söyler. Seçilecek temsilcilere verilecek rollere terapist karar verir. Klasik bir dizim yaptığımızı düşünürsek danışan anne-babasını varsa kardeşlerini (düşük ve kürtajlarda dahil olmak üzere) ve kendisini temsil edecek kişileri seçer ve oturup izlemeye başlar. Dizimde bulunan her kişi bu rollerden  bağımsız ve eşit düzeyde fayda görür.

Aile Dizimi (Family Constellation) Yöntemi ile Çalışabileceğiniz Konular

  • Aile içi ilişkiler
  • Kadın-erkek ilişkisi
  • İşyerinde yaşanan problemler
  • Para ve para ile ilişki
  • Cinsel istismar
  • Hastalıklar
  • Depresyon
  • Evlat edinme veya edinilme

Ayrıca yaşamınızda duygusal veya işlevsel zorluğa neden olan her şeye bakabilirsiniz.

Dizimler, içimizdeki doğal iyileşme  sürecini etkin hale getirir.