• Türkçe
 • English
Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

 • Aktif Meditasyon Workshop
 • Aktif Meditasyon 8 haftalık Eğitim Programı
 • Aktif Meditasyon ve Mandala Sanatsal Farkındalık Workshop
 • Aktif Meditasyon ve Stress Yönetimi

Prem Salima Reyhan İlknur’un bilgi birikimi ve tecrübesiyle verdiği kurumsal eğitimler, hız ve iletişim çağında sosyal yaşam , ev ve iş yaşamlarını dengelemeye yardımcı olur.

Kurumlarda verdiği meditasyon ve farkındalık eğitimleriyle Reyhan İlknur , çalışanların mutluluk ve verimliliklerine katkıda bulunuyor. Böylece çalışanlar ve kurumlar arasında bir sinerji meydana geliyor, işe odaklanmaları , ekiple iletişimlerinin güçlenmesi , empati yeteneklerinin artmasıyla çalışanların kurumlarına duydukları güven ve aidiyet duygusu da artıyor.

AKTİF MEDİTASYON WORKSHOP

Bu çalışma şirket tarafından gelecek talebe göre , Çalışanların Aktif Meditasyonu deneyimlemesi , bilgi sahibi olması açısından tercih edilebilir. Kısa süreli ama etkili bir çalışmadır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz size ve şirketinize özel bir program hazırlayabiliriz.

AKTİF MEDİTASYON 8 HAFTALIK EĞİTİM PROGRAMI

Bu programda şirket politikası, çalışanların ihtiyaçları ve programla belirlenen hedef doğrultusunda şirketinize ve çalışanlarınıza özel bir program hazırlanır.  Amaç çalışanların aktif meditasyonu hayatlarının bir parçası haline getirmesine yardımcı olmaktır.

Meditasyonun Kurumlar için Faydaları:

 • İşverenin hem çalışma arkadaşlarıyla hem de müşterilerle ilişkisinin geliyor.
 • Çalışanların işyerine karşı bağlılık ve sorumluluk duygusunun artıyor.
 • Çalışanın konsantrasyonu artıyor ve bu durum ortak çalışmalarına yansıyor.
 • Genel motivasyon ve verimlilik artışı ile ofiste pozitif , huzurlu bir ortam sağlanıyor.
 • Çalışan değişim oranı nedeniyle oluşabilecek maliyetlerin düşüyor.
 • Ofiste pozitif ve huzurlu bir ortam sağlanıyor.

Meditasyonun Çalışanlar için Faydaları:

 • Konsantrasyonun  artmasına yardımcı olur.
 • Yaratıcılığın artmasına, farklı çözüm yollarına gidilmesine ve iş verimliliğinin artmasına katkı sağlar.
 • Insan ilişkilerini anlama kabiliyetinin artmasına, ekip çalışmasında verimliliğin artmasına destek olur.
 • Stresle baş etmenin kolaylaşmasını sağlar.
 • Sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması çalışanlarından mutlu ve huzurlu olmasını sağlar.

AKTİF MEDİTASYON VE MANDALA SANATSAL FARKINDALIK WORKSHOP

Bu  tam günlük  workshop programı yine şirket ve çalışanlarınızın ihtiyaçlarına göre esnek olarak programlanabilir.

Bu programda çalışanlarınız güne aktif meditasyonla merhaba dedikten sonra Mandala sanatsal farkındalık çalışması ile sanatla terapinin birleşmesine tanıklık edecekler. Yıllarını Mandala çalışmalarına vermiş Gülben Aykaç ile Mandalanın çizim ve boyamanın ötesindeki sihrini keşfederken kendi içsel yolculuklarını da kağıda dökecekler.

Mandala; sizinle ve etrafınızdaki dünyayla ilgili derin doğruyu ortaya çıkaran ve genellikle daire şeklinde olan içimizdeki kutsal alandır.

Eğitimin Faydaları:

 • Çalışanların yaşamlarında birbirinden kopuk olduğunu düşündükleri parçaları bir araya getirmesine yardımcı olur.
 • İletişim becerilerini güçlendirir.
 • Yaratıcı tarafımızın ortaya çıkmasına destek olur.
 • Düşüncelerimizi ve sezgilerimizi bir noktaya toplamamıza yarar, ayrıca merkezde kalabilmeyi sağlar.

Eğer insanın zihin yapısı değişmezse, sürekli aynı dünyayı, aynı kötülükleri ve aynı delilikleri yaratmaya devam edecektir.

Eckhart Tolle

Kurumsal Seanslar İçin Başvurun